Members

Index

Faculties Xing Li (李星)  |  YongFeng Huang (黄永峰)
PostDoctoral Xin Tang (唐鑫)  |  XiaoKun Wu (吴小坤)  |  Fei Zhong (钟飞)
Graduates Zheng Yang (杨政)  |  FangZhao Wu (吴方照)  |  Zhen Yang (杨震)  |  HuaiZhou Tao(陶怀舟)  |  ZhiGang Yuan (袁志刚)  |  SiXing Wu (吴思行)  |  ZhongLiang Yang (杨忠良)  |  YuTing Hu (胡雨婷)  |  LinDong Wei (魏琳东)  |  WenHui Que (阙文晖)  |  YuBo Luo (罗榆博)  |  CongKai Bao (包从开)  |  WangJian Liao (廖旺坚)  |  ChunYe Zhao (赵春晔)  |  JiaWei Liu (刘佳伟)  |  YiNing Qi (齐伊宁)  |  Gang Li (李刚)  |  JunXin Liu (刘俊鑫)  |  Peng Jin (金鹏)
UnderGraduates
Graduated ShanShan Tu (涂山山)  |  BingKun Wang (王丙坤)  |  TianYi Wang (汪天一)  |  Lei Liu (刘磊)  |  BingNan Ma (马秉楠)  |  ShangWei Shi (师尚伟)  |  XueShun Peng (彭学顺)

Faculties


Xing Li (李星)

Ph.D., Professor

Institute of Tsinghua Infomation Technology Center

Tel: +86-10-62785983
Email: xing@cernet.edu.cn
Office:


YongFeng Huang (黄永峰)

Ph.D., Professor

Institute of Information Cognition and Intelligence System Department of Electronic Engineering Tsinghua University

Tel: 010-62792710
Email: yfhuang@mail.tsinghua.edu.cn
Office: 5-104, Rohm Building, Tsinghua University

PostDoctoral


xin-tang

Xin Tang (唐鑫)


Post Doctoral

Research Interests: 云数据完整性审计,信息隐藏

Email: sssntte@126.com
Office: 5-108, Rohm Building, Tsinghua University


xiaokun-wu

XiaoKun Wu (吴小坤)


Master

Research Interests:

Email:
Office: 5-110, Rohm Building, Tsinghua University


fei-zhong

Fei Zhong (钟飞)


Post Doctoral

Research Interests:

Email: 158961693@qq.com
Office: 5-108, Rohm Building, Tsinghua University

Graduates


zheng-yang

Zheng Yang (杨政)


Ph.D.

Research Interests:

Email: cageyz@gmail.com
Office: 5-110, Rohm Building, Tsinghua Universityfangzhao-wu

FangZhao Wu (吴方照)


Ph.D.

Research Interests: 网络内容安全,文本挖掘,自然语言处理,情感计算

Email: wufangzhao2008@163.com
Office: 5-110, Rohm Building, Tsinghua Universityzhen-yang

Zhen Yang (杨震)


Ph.D.

Research Interests: Digital Watermarking, Cloud Data Security and Privacy

Email: eeyangzhen@gmail.com
Office: 5-110, Rohm Building, Tsinghua Universityhuaizhou-tao

HuaiZhou Tao(陶怀舟)


Ph.D.

Research Interests:

Email: taohz13@mails.tsinghua.edu.cn
Office: 5-110, Rohm Building, Tsinghua University


zhigang-yuan

ZhiGang Yuan (袁志刚)


Ph.D. Candidate

Research Interests: Affective Computing, Neural Language Models and Representation Learning

Email: yuanzg14@mails.tsinghua.edu.cn
Office: 5-110, Rohm Building, Tsinghua University


sixing-wu

SiXing Wu (吴思行)


Ph.D. Candidate

Research Interests:

Email: wsx_dbb@126.com
Office: 5-110, Rohm Building, Tsinghua University


zhongliang-yang

ZhongLiang Yang (杨忠良)


Ph.D. Candidate

Research Interests: Image Caption, Deep Learning

Email: yzlsun@163.com
Office: 5-110, Rohm Building, Tsinghua University


yuting-hu

YuTing Hu (胡雨婷)


Ph.D. Candidate

Research Interests:

Email: 740733663@qq.com
Office: 5-110, Rohm Building, Tsinghua University


lindong-wei

LinDong Wei (魏琳东)


Master

Research Interests:

Email: wei_lindong@foxmail.com
Office: 5-110, Rohm Building, Tsinghua University


wenhui-que

WenHui Que (阙文晖)


Master

Research Interests:

Email: qwh1930@126.com
Office: 5-110, Rohm Building, Tsinghua University


yubo-luo

YuBo Luo (罗榆博)


Master

Research Interests:

Email: luo65900@163.com
Office: 5-110, Rohm Building, Tsinghua University


congkai-bao

CongKai Bao (包从开)


Master

Research Interests:

Email: 97056500@qq.com
Office: 5-110, Rohm Building, Tsinghua University


wangjian-liao

WangJian Liao (廖旺坚)


Master

Research Interests:

Email: lwj0013@qq.com
Office: 5-110, Rohm Building, Tsinghua University


chunye-zhao

ChunYe Zhao (赵春晔)


Master

Research Interests:

Email: 30766024@qq.com
Office: 5-110, Rohm Building, Tsinghua University


jiawei-liu

JiaWei Liu (刘佳伟)


Master

Research Interests: Data Mining, Machine Learning and Natural Language Processing

Email: itsliujw@163.com
Office: 5-110, Rohm Building, Tsinghua University


yining-qi

YiNing Qi (齐伊宁)


Master

Research Interests:

Email: yining0220@qq.com
Office: 5-110, Rohm Building, Tsinghua University


gang-li

Gang Li (李刚)


Master

Research Interests:

Email: 269785879@qq.com
Office: 5-110, Rohm Building, Tsinghua University


junxin-liu

JunXin Liu (刘俊鑫)


Master

Research Interests: Data Mining, Machine Learning and Natural Language Processing

Email: liujunxin93@163.com
Office: 5-110, Rohm Building, Tsinghua University


peng-jin

Peng Jin (金鹏)


Master

Research Interests:

Email: 270815117@qq.com
Office: 5-110, Rohm Building, Tsinghua University

UnderGraduate

Graduated


shanshan-tu

ShanShan Tu (涂山山)


Post Doctoral

Graduated in 2016

Email: 317571442@qq.combingkun-wang

BingKun Wang (王丙坤)


Ph.D.

Graduated in 2016

Email: bkwang77@163.comtianyi-wang

TianYi Wang (汪天一)


Ph.D.

Graduated in 2016

Email: tsinghuawty@gmail.comlei-liu

Lei Liu (刘磊)


Master

Graduated in 2016

Email: listwebit@qq.combingnan-ma

BingNan Ma (马秉楠)


Master

Graduated in 2016

Email: mabingnan90@Gmail.comshangwei-shi

ShangWei Shi (师尚伟)


Master

Graduated in 2016

Email: shw1500@126.comxueshun-peng

XueShun Peng (彭学顺)


Master

Graduated in 2016

Email: chuanyepeng@163.com